ලංකාවට අළුතෙන්ම බැස්ස black bacardiය 🙈😍😜 | Full Review Of Bacardi Range


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Follow Anuradha Dissanayake on Facebook! \r
https://www.facebook.com/anuradha.dissanayake.927\r
\r
Follow Anuradha Dissanayake on Instagram! \r
https://www.instagram.com/anuradha.dissanayake.927/?hl=en\r
\r
\r
Follow Anuradha Dissanayake on Twitter! \r
https://twitter.com/AnuradhaDissan5\r
\r
liquid management service call us 072 6308752 \r
\r
LiquidsShowbyAnuradha

ලංකාවට අළුතෙන්ම බැස්ස black bacardiය 🙈😍😜 | Full Review Of Bacardi Range

GAZIROVKA – Black (2017)


Подписывайся на канал BLACK BEATS: https://bit.ly/2jPzFVF
GAZIROVKA Black (Танцы в моей кровати)
Слушай плейлист с новинками: https://vk.cc/9yzfV0
iTunes: https://itunes.apple.com/ru/album/blacksingle/1320926469
Скачать: https://goo.gl/uiXnYt
Загрузить в iTunes:
https://itunes.apple.com/ru/album/blacksingle/1320926469
Загрузить в Google Play: https://play.google.com/store/music/album?id=Btqehoqlyw2wfvxx7ts7augntbe\u0026tid=songT47ncod4eyqthlkz2lzlakqgrha
Слушать в Zvooq: https://go.zvooq.com/f9to/MCCbyqAdOI
https://vk.com/gazirovkasound
https://www.instagram.com/gazirovkasound
https://soundcloud.com/gazirovka
© GAZIROVKA SOUND
https://vk.com/gazirovkasound
https://vk.com/nickozer
MODELS:
Александрина Вайда
https://www.instagram.com/one_alexandrina/
https://vk.com/id342021783
Levy Tran
https://www.instagram.com/hellofromlevy/
Footage used:
Женя Полещук
https://vk.com/evgennish
https://www.instagram.com/evgennish
https://vimeo.com/evgennish
STEPHEN GARNETT https://vimeo.com/stephengarnett
Aerial One Аэросьемка
https://www.youtube.com/channel/UCnpCOu44vnJexd_DnWDyDg
http://aerialone.ru/
https://www.instagram.com/aerial.one/
https://vk.com/aerialone
blackbeatsONELOVE Gazirovka Black
Follow Black Beats:
♦ VK https://vk.com/blckbeats
♦ FB https://www.facebook.com/blckbeats
♦ INSTAGRAM https://www.instagram.com/blackbeats_music
♦ TELEGRAM https://t.me/blackbeatsmusic
Публикация аудио/видео: info@blackbeatsmusic.com
Дистрибуция музыки: distribution@blackbeatsmusic.com
Руководство: komar@blackbeatsmusic.com
COPYRIGHT ISSUES: copyright@blackbeatsmusic.com
►Λ m s t e r d a m u Z◄
https://www.youtube.com/channel/UCO9Hi6M7IyiiymM2lzALczQ
✖ TO OWNERS \u0026 COPYRIGHT HOLDERS:
This channel is created to promote magnificent songs, and as well, producers. This CHANNEL CLAIMS NO RIGHTS OR OWNERSHIP over the contents posted. If you need a song removed on my channel, please email me: promote.ncm@gmail.com
✖ Все авторские права принадлежат их законным владельцам.
Если Вы являетесь автором и распространение ущемляет Ваши авторские права просим связаться с нами.
✖ Like And Subscribe!
Текст:
1й куплет:
Музыка танцует сзади,
Нас накроет это party.
В черном авто
Бери меня всего
Татуировки черные,
Мы с тобой четкие.
Татуировки четкие,
Коктейли черные.
Твои татуировки
Не дают мне покоя,
Твои ладошки потные,
Я точно не в себе.
Мои глаза голодные,
Беру тебя стоя,
Я так хочу тебя примерить
Иди ко мне.
Black Bacardi
Танцы в моей кровати
Не говори мне хватит
Снимай свое платье
Припев х2
Она смотрит на меня так глупо,
Ее качает атмосфера клуба.
Музыка нас проводи,
Музыка нас заряди,
Музыка нас целиком запутай.
Твои татуировки
Не дают мне покоя,
Твои ладошки потные,
Я точно не в себе.
Мои глаза голодные,
Беру тебя стоя,
Я так хочу тебя примерить,
Иди ко мне.
Black Bacardi
Танцы в моей кровати
Не говори мне хватит
Снимай свое платье
Припев х4

See also  ไก่ฝอยกรอบหวาน เมนูเคลียร์ไก่ไหว้เจ้า ทำง่าย อร่อยชัวร์ | ฝอย
See also  สูตร ยาเส้น ยาฉุน ปราาบแมลงศัตรูพืช แบบพอเพียง | เกษตรกรชาวบ้าน | ฆ่าแมลง

GAZIROVKA - Black (2017)

See also  รวมสุดยอดลำโพง 2020-2021 by Mercular | ลำโพงbluetooth

dj nyiko – half naked


from way back

dj nyiko - half naked

sjambok


from way back

sjambok

Vusi Ma R5 \u0026 Enny Man Da Guitar – Tse Nnyane (Official Audio) ft. Kosha Za


Official audio for ‘Tse Nnyane’ by Vusi Ma R5 \u0026 Enny Man Da Guitar ft. Kosha Za
Download or stream here https://SonyMusicAfrica.lnk.to/TseNnyane
Follow Vusi Ma R5 on social media:
Facebook https://www.facebook.com/VusiMaR5103643712073421
Instagram https://www.instagram.com/therealvusimar5/
Tik Tok https://www.tiktok.com/discover/vusimar5
Music video by Vusi Ma R5, Enny Man Da Guitar performing Tse Nnyane (Official Audio). (C) 2021 Tribal Music Records (PTY) LTD, exclusively distributed under Sony Music Entertainment Africa (Pty) Ltd
http://vevo.ly/OwkhUN
TseNnyane VusiMaR5 EnnyManDaGuitar KoshaZa

Vusi Ma R5 \u0026 Enny Man Da Guitar - Tse Nnyane (Official Audio) ft. Kosha Za

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆTips

You may also like

Leave a Comment