สโนไวท์กับคนแคระทั้ง7 | นิทานไทย จีน | 白雪公主(Báixuě gōngzhǔ)


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

白雪公主 (Báixuě gōngzhǔ)
สโนไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด
1。
Wánghòu shēng xià le yī gè pífū xiàng xuě yīyàng bái de báixuě gōngzhǔ,
王后生下了一个皮肤像雪一样白的白雪公主,
พระราชินีให้กำเนิดสโนไวท์ ผู้มีผิวขาว ราวกับหิมะ
bù jiǔ biàn qùshì le.
不久便去世了。
ไม่นานก็เสียชีวิตลง
2。
Guówáng qǔ le yī wèi xīn wánghòu,
国王娶了一位新王后,
พระราชาได้แต่งงานกับพระราชินีคนใหม่
tā hěn měi,
她很美,
นางสวยมาก
dàn xīn hěn dú.
但心很毒。
แต่ก็ร้ายกาจนัก
Tā yǒu yī kuài mó jìng.
她有一块魔镜。
นางมีกระจกวิเศษบานหนึ่ง
3。
Yī tiān, wánghòu wèn mó jìng:
一天,王后问魔镜:
มีวันหนึ่ง พระราชินีผู้ใจร้าย ถามกระจกวิเศษว่า
” mó jìng, mó jìng, shéi shìshìjiè shàng zuì piàoliang de rén?”
”魔镜,魔镜,谁是世界上最漂亮的人?”
กระจกวิเศษ กระจกวิเศษ บอกข้าเถิด ใครงามเลิศในปฐพี
Mó jìng shuō: “Báixuě gōngzhǔ
魔镜说:“白雪公主
กระจกวิเศษตอบว่า สโนไวท์
bǐ nín piàoliang duō le!”
比您漂亮多了!”
งามกว่าท่านมากนัก
4。
Wánghòu ràng lièrén
王后让猎人
แม่เลี้ยงใจร้ายสั่งให้นายพราน
chúdiào báixuě gōngzhǔ,
除掉白雪公主,
กำจัดสโนไวท์
dàn lièrén bù rěnxīn,
但猎人不忍心,
แต่นายพรานทำไม่ลง
jiù bǎ báixuě gōngzhǔliú zài le sēnlín lǐ.
就把白雪公主留在了森林里。
จึงปล่อยสโนไวท์ไว้ที่ในป่า
5。
Báixuě gōngzhǔ zài sēnlín lǐ dàochù páihuái.
白雪公主在森林里到处排徊。
สโนไวท์อยู่ในป่าเดินไปเดินมาอย่างหลงทาง
Wǎnshàng tā lái dào yī jiàn xiǎo mùwū,
晚上他来到一间小木屋,
ตกกลางคืนนางเดินมาพบกับบ้านไม้หลังเล็กๆหลังหนึ่ง
wūzi lǐ de dōngxī dōu shì xiǎo xiǎo de.
屋子里的东西都是小小的。
ของในบ้านทั้งหมดล้วนมีขนาดเล็ก
6。
Yuánlái xiǎo mùwū li zhù zhe qī gè xiǎo ǎirén,
原来小木屋里住着七个小矮人,
ที่แท้บ้านไม้หลังเล็กๆหลังนี้ คือบ้านของคนแคระทั้ง7
tāmen shōu liú le báixuě gōngzhǔ.
他们收留了白雪公主。
คนแคระทั้ง7 ได้ให้สโนไวท์มาอยู่ด้วยกัน
7。
Xīn wánghòu tōngguò mó jìng zhīdào báixuě gōngzhǔ méiyǒu sǐ.
新王后通过魔镜知道白雪公主没有死。
พระราชินีคนใหม่รู้จากกระจกวิเศษว่า สโนไวท์ยังไม่ตาย
Tā zhuāngbàn chéng wūpó
它装扮成巫婆
นางจึงปลอมตัวเป็นแม่มด
zuò le yī gè dú píngguǒsòng gěi le báixuě gōngzhǔ.
做了一个毒苹果送给了白雪公主。
นำแอปเปิ้ลอาบยาพิษไปให้สโนไวท์
8。
Báixuě gōngzhǔ chī le dú píngguǒ,
白雪公主吃了毒苹果,
สโนไวท์เมื่อกินแอปเปิ้ลอาบยาพิษเข้าไป
lìkè dào zài dìshang hūn sǐ le guòqù.
立刻倒在地上昏死了过去。
นางก็ล่วงหล่นลงไปกับพื้นทันที
9。
Xiǎo ǎirénmen fēicháng shāngxīn.
小矮人们非常伤心。
เหล่าคนแคระเสียใจมาก
Tāmen wèi báixuě gōngzhǔ zuò le yī kǒu shuǐjīng guāncai,
他们为白雪公主做了一口水晶棺材,
พวกเขาสร้างโลงศพแก้วให้กับสโนไวท์
lúnliú kānhù tā.
轮流看护她。
และผลัดกันดูแลนาง
10。
Yī wèi wángzǐ jīngguò zhèli,
一位王子经过这里,
เจ้าชายท่านหนึ่งผ่านมาทางนี้
kàn dào báixuě gōngzhǔ jiù xǐhuān shàng le tā.
看到白雪公主就喜欢上了她。
เมื่อเห็นสโนไวท์ก็รู้สึกชอบนาง
Xiǎo ǎirénmen dāyìng ràng tā bǎ báixuě gōngzhǔ dài huí zìjǐ de guójiā.
小矮人们答应让他把白雪公主带回自己的国家。
คนแคระทั้ง7 ยินยอมให้เจ้าชายพาสโนไวท์กลับประเทศของตน
11。
Zài huíguó de lùshàng,
在回国的路上,
ในระหว่างเดินทางกลับประเทศ
báixuě gōngzhǔ hóulóng lǐ de dú píngguǒ bèi zhèn le chūlái,
白雪公主喉咙里的毒苹果被震了出来,
แอปเปิ้ลอาบยาพิษที่อยู่ในลำคอของสโนไวท์ ได้รับแรงกระแทก หลุดออกมา
tā huó le guòlái.
它活了过来。
และนางก็ฟื้นขึ้นมา
12。
Wángzǐ hé báixuě gōngzhǔ jǔxíng le hūnlǐ.
王子和白雪公主举行了婚礼。
เจ้าชายและสโนไวท์จัดงานแต่งงานขึ้น
Cóngcǐ tāmenguò shang le xìngfú de shēnghuó.
从此他们过上了幸福的生活。
และทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไป

See also  เช็ดคราบกาว คราบซิลิโคน ด้วย น้ำยาเช็ดคราบสกปรก ดิงโก้ | ล้างซิลิโคน
See also  Mitsubishi Lancer EX หลังใช้งานมา 10 ปีพบปัญหาอะไรบ้าง part 1 | มิต ซู บิ ชิ ex

ฝึกภาษาจีนจากนิทานกันต่อได้ที่
ลูกเป็ดขี้เหร่
https://www.youtube.com/watch?v=PZSBYD48kcQ
เด็กเลี้ยงแกะ
https://www.youtube.com/watch?v=Gi3hUTedM2c
กระต่ายกับเต่า
https://www.youtube.com/watch?v=LRUp8oe7enY\u0026t=114s
website : https://sites.google.com/view/nitanjin/learnchinese
รับชมเรื่องอื่น https://www.youtube.com/watch?v=YCoVbkLMHPQ\u0026list=PLee7TwlYEytwtXi6MoL8r8PsVYcr3VFB0\u0026index=1

See also  วิธีติดตั้ง​เต้ารับ​ปลั๊ก​ไฟฟ้า.. โดยช่างไทบ้าน | วิธีต่อเต้ารับ 3 ขา

สโนไวท์กับคนแคระทั้ง7 | นิทานไทย จีน | 白雪公主(Báixuě gōngzhǔ)

สโนไวท์กับคนเหี้ยทั้งเจ็ด ▶ ค่าย RT วันนี้คนที่เฮี้ยไม่ใช่พวกทั้งเจ็ดแต่เป้น สโนไวท์!🔥


🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
📌ดูที่ปักหมุดจ้า📌

สโนไวท์กับคนเหี้ยทั้งเจ็ด ▶ ค่าย RT วันนี้คนที่เฮี้ยไม่ใช่พวกทั้งเจ็ดแต่เป้น สโนไวท์!🔥

หลบไม่หลบ(ให้กูถ้า) บ.เบิ้ล สามร้อยXเต็ม นาวา( Music video official ) โปรเจ็คพิเศษสหายเลงใบจาก


บทเพลงนี้ตั้งใจทำมากๆระหว่าง เต็ม นาวาและบเบิ้ล สามร้อย น่าจะเป็นงานเพลงตั้งใจทำกันมาก เพราะเป็นเพลงใต้เพลงบอกวัฒนธรรมทางภาษาและมีกลิ่นไอมโนราห์ เพลงนี้บ่งบอกตัวตน บ.เบิ้ลและเต็มนาวา ในโปรเจ็คสหายเลงใบจาก
ติชมคอมเมนท์ ให้กำลังใจใต้เพลงได้เลยครับ
ติดต่องานแสดง บ.เบิ้ล สามร้อย
062 9756529 (ผจก แบงค์)
ติดต่องานแสดง เต็ม นาวา
0622215900
0959388696
เพลง : หลบไม่หลบ(ให้กูถ้า)
ศิลปิน : บ.เบิ้ล สามร้อย X เต็มนาวา
เนื้อร้อง/ทำนอง : บ.เบิ้ล300\r
เรียบเรียง : ศุภกาญน์ พรหมเกิด\r
Mix/Master : บอย พาโล\r
เรียบเรียงเสียงประสาน : เต็ม นาวา
เนื้อเพลง หลบไม่หลบ
จบทีน้องเห้อจบได้แล้ว
เรียนกี่ปีแล้วล่ะสาวใต้
ไปทำไหร่เล่านานจนใจหาย
โทรเฟสโทรไลน์ไปวันๆ
สวนยางสวนปาล์มราคาดี
คิดใว้ปลายปีออกเอเหม็ด
สาวน้อยน้องเห้ออย่าล็อกแล็ก
อย่าเที่ยวซ็อกแซ็กหนุกตามเพื่อน
หลบไม่หลบหลบไม่หลบให้กูถ้า
ถ้ามึงไม่มากูหาอื่น
คนหน้าตาดีข้างๆเริน
ประตกหัวนอนมีราสา
หรือน้องบัดสีภาษาใต้
พ่อเฒ่าแม่เฒ่าบอกหลบมา
แขบแขบเรียนแลต่ะ
ก่อนอิบ้าก็เพราะเธอ
หลบไม่หลบหลบไม่หลบให้บอกมา
เรียนไม่จบให้หลบมาป่ายางลุย
เมามั้งเรียนมั้งอย่าผ้าลุ้ย
หวังชุดครุยนั้นหลบมา

หลบไม่หลบ(ให้กูถ้า) บ.เบิ้ล สามร้อยXเต็ม นาวา( Music video official ) โปรเจ็คพิเศษสหายเลงใบจาก

สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด | การ์ตูน | นิทานก่อนนอนสำหรับเด็ก | นิทานสำหรับเด็ก


สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด | การ์ตูน | นิทานก่อนนอนสำหรับเด็ก | นิทานสำหรับเด็ก
โฉมงามกับเจ้าชายอสูร เทพนิยาย_นิทานก่อนนอน_สำหรับเด็ก ThaiFairyTalesAndStories TheBeautyAndTheBeast ThaiShortStories\r
❤️❤️❤️ กรุณาสมัครสมาชิก: https://t.ly/28yr5 👍\r
\r
กรุณาสมัครสมาชิกและคลิกที่ปุ่มระฆังเพื่อเปิดใช้งานการแจ้งเตือนเพื่อติดตามความคืบหน้ากับเรา:
\r
นิทานก่อนนอนของเราเป็นที่รักและชื่นชมของเด็ก ๆ ทั่วโลกและเรื่องราวเหล่านี้สามารถเพิ่มความคิดและความสามารถที่สร้างสรรค์ของจิตใจเด็กเหล่านั้นได้เป็นธีมและเนื้อหาของนิทานเหล่านี้สร้างขึ้นในลักษณะดังกล่าว มันสามารถช่วยแทรกซึมค่าบวกและคุณธรรมเช่นความเห็นอกเห็นใจความรักความไร้เดียงสาภูมิปัญญาความซื่อสัตย์และพลังในใจของเด็ก ๆ ซึ่งแน่นอนว่าจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างลักษณะของคนรุ่นต่อไปในอนาคต\r
\r
กรุณาสมัครสมาชิกและคลิกที่ปุ่มระฆังเพื่อเปิดใช้งานการแจ้งเตือนเพื่อติดตามความคืบหน้ากับเรา: https://www.youtube.com/channel/UCVzU…\r
\r
ขอบคุณ ||

สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด | การ์ตูน | นิทานก่อนนอนสำหรับเด็ก | นิทานสำหรับเด็ก

การ์ตูนอนิเมชั่น พากย์ไทย ซินโดเรล่า


การ์ตูนอนิเมชั่น พากย์ไทย ซินโดเรล่า

การ์ตูนอนิเมชั่น พากย์ไทย ซินโดเรล่า

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆTips

You may also like

Leave a Comment